RSS
Schowek

(168)

Polska
zmień region
Nie jesteś zalogowany(a) (zaloguj się)
Regulamin serwisu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu lokalny-bazar.pl (zwany dalej Serwisem).
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.
 4. Ogłoszenie zwykłe jest bezpłatne a czas edycji wynosi 365 dni.
 5. Płatną częścią Serwisu jest promocja ogłoszenia i aktywacja strony sprzedawcy. Po uiszczeniu opłaty użytkownik może skorzystać z następujących ogłoszeń płatnych:
  • ogłoszenie SUPER PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku listy ogłoszeń, obramowane jest ramką w kolorze czerwonym przez 60 dni,
  • ogłoszenie PREMIUM - obramowane jest ramką w kolorze żółtym na listach podczas wyszukiwania i przeglądania przez 40 dni,
  • przedłużenie głoszenia PROLONG - użytkownik ma możliwość przedłużenia ogłoszeń SUPER PREMIUM lub PREMIUM za niższą cenę na kolejne 30 dni,
  • aktywowanie strony sprzedawcy w subdomenie lokalny-bazar.pl.
 6. Opłata za promowanie, przedłużenie i aktywację strony sprzedawcy odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer.
 7. Wysokości opłat za wyróżnienie, przedłużenie i aktywację strony sprzedawcy:
  • ogłoszenie SUPER PREMIUM - 4,92 PLN brutto z VAT, SMS o treści: AP.MCU2 na numer: 91058
  • ogłoszenie PREMIUM - 3,69 PLN brutto z VAT, SMS o treści: AP.UOU5 na numer: 76068
  • przedłużenie ogłoszenia PROLONG - 2,46 PLN brutto z VAT, SMS o treści: AP.GKG9 na numer: 72068
  • aktywacja strony sprzedawcy w subdomenie np. www.xxx.lokalny-bazar.pl 12,30 PLN brutto z VAT (opłata jednorazowa). SMS o treści: AP.GLH9 na numer: 91058
 8. Serwis lokalny-bazar.pl korzysta z Usługi Premium SMS obsługiwanej przez Dotpay.
 9. Ogłoszenia w formie płatnej mogą być zamieszczone w serwisie po prawidłowym opłaceniu tej usługi za pomocą SMS-a wysyłanego zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu płatności
 10. Przykładowy sposób wykonywania płatności realizowanej za pomocą Usługi Premium SMS:
  • Zamieszczanie ogłoszeń promocyjnych w serwisie realizwoane jest poprzez wyłanie SMS o treści XX.YYY na numer XXXXX. Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi X,XX PLN brutto. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który wpisz w oznaczone pole.
  • Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Moblie, Plus GSM, Orange, Play, Heyah.
  • Usługi Premium SMS dostarcza i obsługuje system Dotapy.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do niepobierania płatności oraz zmian kosztów za zamieszczanie ogłoszeń od:
  • wybranych użytkowników jednorazowo lub w określonym przedziale czasu,
  • wszystkich użytkowników jednorazowo lub w określonym przedziale czasu.
 12. Okres ważności ogłoszenia użytkownika wybiera się każdorazowo podczas dokonywania płatności za pomocą usługi Premium SMS. Wybór okresu ważności ogłoszenia polega na wysłaniu prawidłowego kodu SMS-em na wskazany numer. Szczegółowe informacje zawarte są w formularzu płatności po zatwierdzeniu treści ogłoszenia.
 13. Usługa jest dostępna w następujących sieciach komórkowych: T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah.
 14. Szczegółowy regulamin Usługi Premium SMS znajduje się pod adresem: Regulamin Usług i Serwisów SMS
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Premium SMS należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: formularz składania reklamacji. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Dotpay.
 16. Użytkownicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT proszeni są o kontakt mailowy z administratorem Serwisu.
 17. Administrator Serwisu nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
 18. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 19. Włąścicel i Administrator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz za prawdziwość danych zamieszczonych w ogłoszeniach.
 20. Serwis nie pośredniczy ani też nie bierze żadnego udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcą a ogłoszeniobiorcą. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na Użytkowniku serwisu.
 21. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z systemu.
 22. Administrator Serwisu ma prawo do:
  • zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie,
  • usuwania bądź niezamieszczania ogłoszeń niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, bądź ogłoszeń niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • przerw w pracy Serwisu z przyczyn technicznych,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
 23. Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względu na naruszenie regulaminu nie podlegają zwrotowi.
 24. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie za pomoca Serwisu następujących towarów i usług:
  • organów ludzkich,
  • broni i narkotyków, materiałów pornograficznych,
  • towarów pochodzących z kradzieży, działalności przestępczej lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  • informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe, itp.
  • towarów, które nie istnieją,
  • ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich lub godzących w czyjeś dobra,
  • towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią, naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich,
  • produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
  • wszelkich produktów który sprzedaż winna być prowadzona w wyspecjalizowany sposób lub też których sprzedaż internetowa lub wysyłkowa jest niedozwolona.
 25. Zabrania się umieszczania ogłoszeń o charakterze towarzyskim z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
 26. Zabronione jest zamieszczanie przekazów reklamowych oraz wielokrotne umieszczanie tych samych ogłoszeń.
 27. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 28. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie serwisu, za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.
 29. Powyższe postanowienia określone w niniejszym regulaminie obowiązują każdego Użytkownika serwisu lokalny-bazar.pl.