RSS
Schowek

(170)

Polska
zmień region
Nie jesteś zalogowany(a) (zaloguj się)
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest zespół lokalny-bazar.pl zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu sprawnego funkcjonowania serwisu.
 3. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i związane jest to jedynie z zamieszczaniem ogłoszeń.
 4. Użytkownik podczas rejestracji w serwisie jest zobowiązany do podania następujących danych:
  • Adres e-mail
  • Imię lub nazwę firmy
  • Telefon
  • Ulica
  • Miasto
 5. Użytkownikom Serwisu ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w zakresie, w jakim zostały podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym podczas dodawania ogłoszenia z wyjątkiem adresu e-mail, który pozostaje niewidoczny dla pozostałych Użytkowników korzystających z serwisu.
 6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników serwisu tylko dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu, komunikowaniem się z innymi Użytkownikami oraz zawieraniem z nimi transakcji.
 7. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania ogłoszenia nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach podanych w regulaminie Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika jedynie na wniosek właściwych organów bądź osób trzecich, które zwrócą się do administratora serwisu o udzielenie takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Użytkownicy Serwisu posiadają dostęp do swoich danych osobowych, mają możliwość ich poprawiania, uzupełnienia. W celu zaprzestanie przetwarzania danych i ich usunięcia, należy pisemnie skontaktować się z Administratorem lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. W przypadku usunięcia konta Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu.
 11. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki te wykorzystywane są do:
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki, której Użytkownik porusza się po każdej podstronie Serwisu bez ponownego logowania,
  • generowanie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 12. Administrator informuje, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
 13. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Administratorowi serwisu korzystając z odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym.
 14. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności.